Остани поврзан

Facebook

Twitter

YouTube

UNFPA Video Channel  

ПУБЛИКАЦИИ / PUBLICATION

 


Интервју Светски ден на населението07.2016

The ICPD Beyond 2014 Global Report is the culmination of a landmark UN review of progress, gaps, challenges and emerging issues in relation to the ICPD Programme of Action. It gathers data from 176 member states, alongside inputs from civil society and comprehensive academic research. The report highlights the fact that development gains from the past 20 years cannot be sustained unless governments tackle the inequalities that hurt the poorest and most marginalized.

ICPD BEYOND 2014 GLOBAL REVIEW REPORT02.2014

UNFPA CO in Skopje, FYROM fact-sheet

Fact-sheet02.2014

State of the World Population 2013 Motherhood in Childhood Facing the challenge of adolescent pregnancy

State of the World Population 201310.2013

Годишен извештај во кој се објавени постигнувањата во седум области во кои УНФПА има големо влијание во животите на жените и младите луѓе.Извештајот е на Англиски јазик. The report describes achievements the following seven areas where UNFPA stands to have the greatest impact on the lives of women and young people.


Ветувања за исполнување - Promises to keep


08.2013

State of World Population 2012 Состојба на светското население 2012 извештајот е на Англиски јазик


State of World Population 2012


10.2012

Извештај кој претставува повик до сите релеванти кратори на политиките, родителите, заедниците и до целиот свет да се стави крај на детските бракови. Низ светот секојдневно се склучуваа 37,000 детски бракови. Детските бракови ги загрозуваат директно правата на девојчињата и се попречуваат на нивниот пат да бидат добијат соодветно образование, да бидат здрави и продуктивни за време на својот живот. Публикацијата е на англиски јазик.


Marrying too Young End Child Marriage


10.2012

Прирачник за советување за сексуално и репродуктивно здравје објавен во декември 2010 од страна на Институтот за јавно здравје со поддршка на УНФПА во рамките на проектот ПОДОБРУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ ОДГОВОР ВО ОДНОС НА ПРАВАТА НА СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.


Прирачник за советување за сексуално и репродуктивно здравје


12.2010

„Состојба на светското население - 2011“ извештај продуциран од Одделот за информации и надворешни односи на УНФПА, Фонд за население на Обединетите нации.


Состојба на светското население - 2011


10.2010

Националната стратегија за сексуалното и репродуктивното здравје во Република Македонија до 2020 е изготвена во рамките на соработката на Министерството за здравство на Република Македонија, Институтот за јавно здравје, УНФПА и Холандската амбасада за спроведување на проектот: ПОДОБРУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ ОДГОВОР ВО ОДНОС НА ПРАВАТА НА СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


Националната стратегија за сексуалното и репродуктивното здравје во Република Македонија


10.2010

Next
cheap nike air max shoes cheap nike air max shoes cheap nike air max shoes cheap louboutin shoes so kate nike air max shoes cheap nike air jordan shoes christian louboutin shoes outlet cheap louboutin shoes cheap christian louboutin shoes cheap nike air jordan shoes cheap nike air max shoes